STAREA DE URGENȚĂ = FORȚA MAJORĂ?

848D512B-A49C-4825-92DE-7454AE268183

(available in Romanian language)

Modernizarea Codului Civil a exclus începînd cu 01 martie 2019 noțiunea de ”forță majoră” care exista pînă la intrarea în vigoare a modificărilor. Drept urmare, prin decizie de ordin intern Camera de Comerț și Industrie a RM (CCI) a suspendat eliberarea certificatelor de forță majoră începînd cu 01 martie 2019, deși nu au fost modificate alte acte normative ce conțin prevederi și noțiunea de forță majoră, inclusiv a rămas în vigoare și Regulamentul CCI privind eliberarea certificatului ce atestă evenimentul de forță majoră. Noțiunea de ”forță majoră” a fost înlocuită cu cea de ”impediment în afara controlului”, iar prevederile legale ce urmează a fi aplicate în situațiile respective sunt articolele 903, 904 Cod Civil. Acestea oferă libertate părților în negocierile pe timp de criză. Astfel, în cazul în care executarea obligațiilor a devenit imposibilă în rezultatul unui impediment în afara controlului (care poate fi rezultatul instaurării stării de urgență, spre exemplu interzicerea desfășurării anumitor genuri de activitate), părțile pot fie suspenda, fie rezoluționa contractul, fie pot renegocia unele clauze, spre exemplu prețul contractului. Este obligatorie notificarea celeilalte părți despre impedimentul survenit și efectele acestuia asupra capacității de a executa. Eventualele litigii privind neexecutarea datorită unui impediment (forța majoră) vor fi soluționate de către instanțele de judecată. Astfel, instanța de judecată va analiza caracterul imprevizibil, inevitabil și excepțional al impedimentului invocat, legătura cauzală dintre impediment și neexecutarea obligației concrete, precum și faptul dacă a fost sau nu notificată cealaltă parte despre impediment și efectele acestuia într-un termen rezonabil.

NB! Aplicarea articolului 76, lit. f) din Codul Muncii – suspendarea contractului individual de muncă în caz de forță majoră, confirmată în modul stabilit – devine astfel imposibilă, deoarece din 01 martie 2019 este suspendată eliberarea certificatului ce atestă forța majoră.

 

Textul are caracter informativ și nu constituie consultație juridică. Pentru analiza cazului Dvs. concret și oferirea unei consultații juridice pe marginea acestuia nu ezitați să ne contactați.