Consultanță juridică

și fiscală

Datorită echipei noastre de avocați, juriști și contabili specializați în domeniile financiar și fiscal, dispunem de abilitățile și cunoștințele necesare pentru a consulta clienții noștri pe o gamă largă de subiecte. Echipa noastră dezvoltă și implementează soluții optime pentru Dumneavoasră. În colaborarea cu noi clienții beneficiază de consultanță juridică și fiscală amplă dintr-o singură sursă.

Consultanță Juridică

Consultanță juridică corporativă;


Consultanță juridică pentru organizații non-profit;


Elaborarea opiniilor legale;


Legal Compliance Check – verificarea respectării legislației;

Dreptul comercial:

pregătirea actelor de constituire a persoanei juridice, fondarea și înregistrare companiilor și organizațiilor, elaborarea şi modificarea statutului întreprinderii, reorganizarea companiei, lichidarea sau insolvabilitatea societăţilor comerciale;

Consiliere juridică în cazul tranzacțiilor:

participate în procesul de negociere

elaboarea structurii tranzacției

pregătirea contractelor și a documentelor legale ulterioare

Reprezentarea companiei sau organizației:

în fața Agenției Servicii Publice, în faţa executorilor judecătoreşti, instituţiilor publice şi private și alte organe de resort.

Contracte:

redactarea, modificarea şi negocierea diferitelor tipuri de contracte încheiate de companii sau organizații cu terţe părţi;

Dreptul Muncii:

întocmirea contractelor individuale de muncă, modificarea şi încetarea contractului, elaborarea regulamentelor interne ale unităţii, protecţia datelor cu caracter personal ale salariaților, soluţionarea litigiilor de muncă; pregătirea și depunerea actelor pentru obţinerea permiselor deşedere;

Dreptul de proprietate asupra bunurilor imobiliare:

dobândirea, înregistrare şi apărarea dreptului de proprietate, pregătirea actelor şi respectarea procedurii de înstrăinare a bunurilor imobiliare, încetarea dreptului de proprietate;

Consultanţă tehnică şi juridică în autorizarea executării lucrărilor de construcţie;

Reprezentarea companiei în Instanţele Judecătoreşti:

înaintarea acţiunilor civile, referinţelor, cererilor reconvenţionale, cereri de apel şi recursuri, contestarea actelor administrative;

Servicii de recuperare a creanţelor;

Alte servicii la cererea clientului.

Consultanță Fiscală

Asistență fiscală pentru companii:

Asistență fiscală generală

Asistență fiscală privind impozitele directe și indirecte

Asistență fiscală privind contabilitatea și conformitatea fiscală

Asistență fiscală privind tranzacțiile

(achiziții, înstrăinări, restructurări, fuziuni, fragmentări, refinanțări.)

Pregătirea rapoartelor financiare

Imobilele și Impozitele

Reprezentarea clienților în fața autorităților guvernamentale.

Consultanță fiscală pentru persoane fizice:

oferim o gamă largă de suport fiscal personaelor fizice începînd cu planificarea fiscală până la depunerea declarației la Ispectoratul fiscal.