Servicii contabile

Contabilitatea joacă un rol esențial în toate operațiunile zilnice de afaceri. Un sistem contabil cuprinzător și consistent permite managerilor să monitorizeze instantaneu principalii indicatori de performanță. Datele disponibile ajută managerii să identifice perspective noi și să reducă cheltuielile. Informațiile din sistemele de management al costurilor reprezintă un pilon esențial pentru dezvoltarea de strategii relevante și de creștere.

Contabilitate pentru Business

Contabilitatea joacă un rol esențial în toate operațiunile zilnice de afaceri. Un sistem contabil cuprinzător și consistent permite managerilor să monitorizeze instantaneu principalii indicatori de performanță. Datele disponibile ajută managerii să identifice perspective noi și să reducă cheltuielile. Informațiile din sistemele de management al costurilor reprezintă un pilon esențial pentru dezvoltarea de strategii relevante și de creștere.

Servicii oferite:

Servicii contabile complexe pentru afaceri

 • Perfectarea documentelor primare;
 • Pregătirea dispoziţiilor de plată;
 • Transferuri bancare;
 • Perfectarea documentelor de casă şi a deconturilor de avans;
 • Perfectarea actelor de verificare cu contragenţi;
 • Calculul impozitelor şi taxelor;
 • Calculul salariilor, concedialelor şi a foilor de boală, a impozitelor aferente acestora;
 • Inventarierea mărfurilor/materialelor/creanţelor/datoriilor, pregătirea actelor pe rebut, perisabilitate etc;
 • Pregătirea documentelor transport marfă, foi de parcurs şi contabilizarea casării combustibilului;
 • Contabilizarea operaţiunilor de delegaţie, de reprezentanţă, donaţii etc;
 • alte achtivități legate de evidența contabilă la întreprindere.
 • Pregătirea bilanțurilor contabile;
Contabilitate pentru NGO

Serviciile de contabilitate pentru ONG-uri sunt destinate organizațiilor locale și internaționale în Republica Moldova din sectorul non-profit. Vă oferim tot suportul necesar pentru toate întrebările Dumneavoastră de ordin financiar-contabil. Experții noștri, specializați în evidență contabilă pentru organizațiile non-profit, cunosc toate particularitățile și pot satisface nevoile organizației Dumneavoastră ducând evidența contabilă în conformitate cu legislația în vigoare și în conformitate cu cerințele donatorilor.

Transparența și corectitudinea în actele financiare ale organizației dumneavoastră asigură o comunicare ușoară cu donatorii și accesul la finanțare pentru proiecte durabile.

Servicii oferite:

 • Contabilitate complexă pentru organizații din sectorul Non-Profit.
 • Planificarea fiscală pentru ONG-ui.
 • Servicii Payroll.
 • Planificare și Bugetare.
 • Raportare către donatori.
 • Alte servicii de natură fiscal-contabilită pentru ONG-uri.
Contabilitate de gestiune
 • Analiza performanței financiare la sfârșit de an;
 • Sprijin în planificarea și luarea deciziilor;
 • Pregătirea bugetelor;
 • Servicii de controlling.

Servicii speciale
 • Contabilitatea salariilor, sporurulor la salarii, bonusurilor și cheltuielilor de deplasare pentru Ambasade și Organizații Internaționale.
 • Servicii de pregărire și restituire a TVA pentrtu Ambasade și Organizații internașionale cu statut diplomatic.
 • Servicii de contabilitate pentru Rezidenți ai Moldova IT-Parc.
 • Servicii de pregăttire a dosarelor pentru recuperarea TVA pentrtu intreprinderi.