Procedura de înstrăinare a părții sociale SRL

1E57BB96-7CBD-43A1-813B-FC9AF04F5038

Asociatul care intenţionează să vândă parţial sau integral partea socială transmite o ofertă scrisă administratorului societăţii, care se aduce la cunoştinţa tuturor asociaţilor în termen de 15 zile de la data transmiterii.

Ceilalți asociați pot să accepte în scris oferta în termen de 15 zile de la data primirii ofertei, cu indicarea mărimii părții sociale care intenționează să o dobândească. Dacă există mai mulţi solicitanţi, fiecare dobîndeşte o fracţiune a părţii sociale în mărimea solicitată. În cazul dezacordului dintre ei, partea socială se distribuie proporţional părţii sociale deţinute de fiecare solicitant.

Asociatul poate renunța la dreptul de preemțiune fie în cadrul adunării generale a asociaților, fie prin declarație scrisă.

Nici un asociat nu acceptă oferta de cumpărare?
Partea socială poate fi vândută unui terț la un preț nu mai mic decât cel indicat în oferta destinată asociaților și doar după expirarea a 30 zile de la data transmiterii ofertei.

Asociatul nu poate înstrăina partea socială pînă la vărsarea integrală a aportului subscris, cu excepţia cazului de succesiune.

Actul juridic de înstrăinare a părţii sociale se autentifică notarial, cu excepția înstrăinării prin testament.

ÎNREGISTRAREA ÎNSTRĂINĂRII/DOBÂNDIRII PĂRȚII SOCIALE se efectuează prin operarea în Registrul de stat al persoanelor juridice la prezentarea actului juridic de înstrăinare/dobîndire autentificat notarial, a hotărîrii judecătorești sau certificatului de moștenitor, fără a fi necesară modificarea în acest sens a actului de constituire al societății

 

Prezentul articol are caracter informativ. Un caz particular necesită o abordare juridică particulară. Pentru detalii, nu ezitați să ne contactați.