COVID-19! Ce facem cu angajatii?

B0B3C9B1-5E30-42D0-B59C-5855C3F25EB2_4_5005_c

În legătură cu situația pandemică de Coronavirus declarată la nivel modial de către OMS, instituirea codului roșu la nivel național privind situația epidemiologică prin infecția cu virusul de tip nou COVID-19 pe întreg teritoriul Republicii Moldova este declarată stare de urgență pe perioada 17 martie -15 mai 2020. Printre măsurile aplicate sunt introducerea regimului de carantină și interzicerea demisiei lucrătorilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de actele normative, pentru această perioadă.

Angajatorii întreabă ”Ce facem cu angajații?”

Soluții:

  1. Dispunem desfășurarea muncii la domiciliu, dacă acest fapt este posibil.

(se dispune prin ordin intern dacă contractul individual de muncă prevede clauza de mobilitate, în caz contrar se modifică CIM prin acord adițional).

  1. Acordăm concedii anuale de odihnă sau concedii neplătite, după caz. Regula generală stabilește că, durata concediului anual de odihnă este de 28 zile calendaristice, iar a concediului neplătit – până la 120 zile calendaristice.

(concediile pot fi acordate în baza cererii salariatului sau dacă concediul de odihnă a fost programat din timp. Există anumite categorii de salariați care beneficiază de concedii suplimentare, de ex. unul din părinți care au 2 sau mai mulți copii în vârstă de până la 14 ani).

  1. Suspendăm CIM pe motivul introducerii regimului de carantină. Acesta presupune suspendarea prestării muncii de către salariat și a plății drepturilor salariale de angajator.

(suspendarea se efectuează  în temeiul art. 76, lit. d) Codul Muncii, art. 2, pct. 3) al Hotărârii Parlamentului RM privind declararea stării de urgență, prin ordinul angajatorului, care se aduce la cunoștința salariatului, contra semnătură, cel târziu la data suspendării CIM sau a reluării activității de muncă. Perioada unei astfel de suspendări nu se include în calculul vechimii în muncă care dă dreptul la concediu de odihnă anual, dacă în CIM/contractul și/sau convențiile colective nu prevăd altfel).

IMPORTANT! Pentru perioada 17 martie-15 mai 2020 sunt interzise demisiile, atât cererea de demisie a salariatului, cât și acceptarea acesteia de către angajator cu emiterea ordinului de demisie.